Adapter Power over Ethernet#

Adapter PoE Power over Ethernet

Adapter Power over Ethernet przeznaczony do zasilania urządzeń które fabrycznie nie są przystosowane do zasilania PoE. Do takich urządzeń zalicza sie większość urządzeń SOHO (access pointy routery), które standardowo zasilane są przez zasilacz zewnęrzny.

Adapter jest szczególnie przydatny w miejscach gdzie jest problem z zasilaniem (dachy, kominy etc.)

Najważniejsze cechy:#

  • dostarcza zasilanie poprzez kabel ethernet
  • wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza
  • moc urządzenia odbiorczego nie powinna przekraczać 15W
  • wtyk zasilania o średnicy 2,1 mm (biegun dodatni wewnątrz)
  • Wyjście zasilania:
    • biegun dodatni na stykach 4 i 5 gniazada ethernet
    • biegun ujemny na stykach 7 i 8 tego samego gniazda

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
poe_duze.jpg 53.5 kB 1 21-Jan-2009 15:46 Bartosz Mazurczyk
« This page (revision-3) was last changed on 21-sty-2009 15:49 by Bartosz Mazurczyk