Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-3) was last changed on 25-Apr-2007 12:54 by BartekRodek

This page was created on 25-Apr-2007 12:52 by BartekRodek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 8 changed one line
Należy pamiętać, że o ile w oryginalnej [JSPWiki|JSPWiki:Main] link [[NazwaStrony] i [[Nazwa Strony] wskazywałyby na tą samą stronę, o tyle w InterProjektWiki są to dwie różne strony.
Należy pamiętać, że o ile w oryginalnej [JSPWiki|JSPWiki:Main] link [[NazwaStrony] i [[Nazwa Strony] wskazywałyby na tą samą stronę, o tyle w [{$applicationname}] są to dwie różne strony.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
3 25-Apr-2007 12:54 0.571 kB BartekRodek to previous
2 25-Apr-2007 12:54 0.567 kB BartekRodek to previous | to last
1 25-Apr-2007 12:52 0.563 kB BartekRodek to last
« This page (revision-3) was last changed on 25-kwi-2007 12:54 by BartekRodek