Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
EdgePoint_DS.pdf 5,909.8 kB 1 01-Dec-2015 10:39 kermit
jpg
UBNT-EP-R6.jpg 104.5 kB 1 01-Dec-2015 10:41 kermit

This page (revision-7) was last changed on 01-Dec-2015 13:38 by kermit

This page was created on 01-Dec-2015 10:42 by unknown

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 11 changed one line
Urządzenia EdgePoint wyposażone są w funkcjonalność FiberProtect, dzięki czemu znacząco redukują awarię wynikające z wyładowań elektrostatycznych oraz interferencji elektromagnetycznych, ponadto znacznie poprawiają jakość sygnału oraz łączą dane przesyłane przewodowo w jedno łącze światłowodowe dla połączeń długodystansowych.
Urządzenia EdgePoint wyposażone są w funkcjonalność FiberProtect, dzięki czemu znacząco redukują awarie wynikające z wyładowań elektrostatycznych oraz interferencji elektromagnetycznych, ponadto znacznie poprawiają jakość sygnału oraz łączą dane przesyłane przewodowo w jedno łącze światłowodowe dla połączeń długodystansowych.
At line 17 changed one line
For the __EP-R6__, powerful routing features – such as load balancing and failover – provide redundancy and increased performance for outdoor wireless links.
Zaawansowane funkcje routingu w modelu __EP-R6__ – takie, jak podział obciążenia czy możliwość uruchomienia zapasowych układów w razie awarii - zapewniają redundancję oraz zwiększoną wydajność dla zewnętrznych łączy bezprzewodowych.
At line 19 changed one line
Powered by __24VDC__ or by __PoE__, the EP-R6 can support 24V passive PoE to power most Ubiquiti products.
Zasilany napięciem __24VDC__ lub poprzez __PoE__, EP-R6 może zapewniać __pasywne PoE 24V__ w celu zasilania większości produktów Ubiquiti.
At line 21 changed 6 lines
The __EP-R6__ offers robust features, including:
* VLAN interfaces for network segmentation
* Static routes and support of routing protocols: OSPF, RIP, and BGP
* Firewall policies and NAT rules
* Application identification with Deep Packet Inspection (DPI)
* DHCP services
__EP-R6__ oferuje niezawodne funkcje, włączając w to:
* interfejsy VLAN dla podziału sieci
* Routing statyczny oraz wsparcie dla protokołów routingu: OSPF, RIP oraz BGP
* Reguły firewall oraz NAT
* Identyfikacja aplikacji poprzez Deep Packet Inspection (DPI)
* usługi DHCP
At line 28 changed 3 lines
* Network administration and monitoring tools
* Administrator and operator accounts
* Comprehensive IPv6 support
* Narzędzia administracji i monitorowania sieci
* Konta administratora i operatora
* Kompleksowe wsparcie IPv6
At line 34 changed one line
!Specifications
!Specyfikacja
At line 37 changed 12 lines
|Dimensions | 188.6 x 177.1 x 49.8 mm (7.43 x 6.97 x 1.96")
|Weight | 605 g (1.33 lb)
|Max. Power Consumption | 7W (Excludes PoE Output)
|Power Input | (1) DC Terminal Block \\ or \\ (1) RJ45 (eth0) \\ (Self-Correcting Polarity Protection on DC Terminal Block Only, \\ Diode ORed Protection on All Power Inputs)
|Power Supply | Min. 24V / 0.3A (Excludes PoE Output Power)
|VDC Input | 24V, 3A
|Passive PoE Input | (1) 24V / 1.4A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth0 \\ (Do NOT Configure eth0 in PoE Output Mode \\ if You Are Using a PoE Input Power Source.)
|Passive PoE Output | (5) 24V / 0.7A, 2-Pair (+4, 5; -7, 8) Passive PoE, eth0 to eth4
|Power Monitoring | (1) DC Terminal Block, Input Power \\ (1) RJ45, eth0, Input Power
|Supported Voltage Range | 26 to 16VDC
|Button | Reset
|LEDs:|<
|Wymiary | 188.6 x 177.1 x 49.8 mm
|Masa | 605 g
|Maksymalny pobór mocy | 7W (Nie wliczając PoE out)
|Sposoby zasilania | (1) Zaciski DC \\ lub \\ (1) RJ45 (eth0) \\ (Zabezpieczenie korygujące błędną polaryzację na złączu DC, \\ Zabezpieczenie diodowe na wszystkich wejściach zasilania)
|Zasilanie | Min. 24V / 0.3A (wyłączając PoE out)
|Wejście VDC | 24V, 3A
|Wejście PoE pasywnego | (1) 24V / 1.4A, 4-Pary (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8), PoE pasywne, eth0 \\ (Nie konfigurować na eth0 PoE out \\ jeśli jest w tym czasie używane jako PoE in)
|Wyjście PoE pasywne | (5) 24V / 0.7A, 2-Pary (+4, 5; -7, 8), PoE pasywne, od eth0 do eth4
|Monitoring zasilania | (1) Zaciski DC, napięcie wejściowe \\ (1) RJ45, eth0, napięcie wejściowe
|Obsługiwany zakres napięć | 16V - 26V DC
|Przyciski | Reset
|Wskaźniki LED:|<
At line 50 changed 11 lines
|eth0 to eth4 | Speed/Link/Activity, PoE
|eth5/SFP | Speed/Link/Activity
|Ports:|<
|Data Ports | (5) 10/100/1000 RJ45 Ports \\ (1) 1 Gbps SFP Port
|Processor | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
|System Memory | 256 MB DDR3-1600 RAM
|Code Storage | 256 MB NAND
|Certifications | CE, FCC, IC
|Pole Mount | Yes
|Operating Temperature | -20 to 65° C (-4 to 149° F)
|Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing
|eth0 do eth4 | Prędkość/Link/Aktywność, PoE
|eth5/SFP | Prędkość/Link/Aktywność
|Porty:|<
|Porty danych | (5) 10/100/1000 RJ45 \\ (1) 1 Gbps SFP
|Procesor | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
|Pamięć | 256 MB DDR3-1600 RAM
|Flash | 256 MB NAND
|Certyfikaty | CE, FCC, IC
|Możliwość montażu na maszcie | Tak
|Temperatura pracy | -20 do 65° C
|Wilgotność pracy | 10 do 90% (niekondensująca)
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 01-Dec-2015 13:38 3.252 kB kermit to previous
6 01-Dec-2015 13:38 3.252 kB kermit to previous | to last
5 01-Dec-2015 12:52 3.248 kB kermit to previous | to last
4 01-Dec-2015 12:49 3.248 kB kermit to previous | to last
3 01-Dec-2015 12:49 3.172 kB kermit to previous | to last
2 01-Dec-2015 12:18 0.184 kB kermit to previous | to last
1 01-Dec-2015 10:42 0.174 kB unknown to last
« This page (revision-7) was last changed on 01-gru-2015 13:38 by kermit