Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
EdgePoint_DS.pdf 5,909.8 kB 1 01-Dec-2015 10:39 kermit
jpg
UBNT-EP-R6.jpg 104.5 kB 1 01-Dec-2015 10:41 kermit

This page (revision-7) was last changed on 01-Dec-2015 13:38 by kermit

This page was created on 01-Dec-2015 10:42 by unknown

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 17 changed one line
For the __EP-R6__, powerful routing features – such as load balancing and failover – provide redundancy and increased performance for outdoor wireless links.
Zaawansowane funkcje routingu w modelu __EP-R6__ – takie, jak podział obciążenia czy możliwość uruchomienia zapasowych układów w razie awarii - zapewniają redundancję oraz zwiększoną wydajność dla zewnętrznych łączy bezprzewodowych.
At line 19 changed one line
Powered by __24VDC__ or by __PoE__, the EP-R6 can support 24V passive PoE to power most Ubiquiti products.
Zasilany napięciem __24VDC__ lub poprzez __PoE__, EP-R6 może zapewniać pasywne PoE 24V w celu zasilania większości produktów Ubiquiti.
At line 21 changed 6 lines
The __EP-R6__ offers robust features, including:
* VLAN interfaces for network segmentation
* Static routes and support of routing protocols: OSPF, RIP, and BGP
* Firewall policies and NAT rules
* Application identification with Deep Packet Inspection (DPI)
* DHCP services
__EP-R6__ oferuje niezawodne funkcje, włączając w to:
* interfejsy VLAN dla podziału sieci
* Routing statyczny oraz wsparcie dla protokołów routingu: OSPF, RIP oraz BGP
* Reguły firewall oraz NAT
* Identyfikacja aplikacji poprzez Deep Packet Inspection (DPI)
* usługi DHCP
At line 28 changed 3 lines
* Network administration and monitoring tools
* Administrator and operator accounts
* Comprehensive IPv6 support
* Narzędzia administracji i monitorowania sieci
* Konta administratora i operatora
* Kompleksowe wsparcie IPv6
At line 34 changed one line
!Specifications
!Specyfikacja
At line 37 changed 12 lines
|Dimensions | 188.6 x 177.1 x 49.8 mm (7.43 x 6.97 x 1.96")
|Weight | 605 g (1.33 lb)
|Max. Power Consumption | 7W (Excludes PoE Output)
|Power Input | (1) DC Terminal Block \\ or \\ (1) RJ45 (eth0) \\ (Self-Correcting Polarity Protection on DC Terminal Block Only, \\ Diode ORed Protection on All Power Inputs)
|Power Supply | Min. 24V / 0.3A (Excludes PoE Output Power)
|VDC Input | 24V, 3A
|Passive PoE Input | (1) 24V / 1.4A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth0 \\ (Do NOT Configure eth0 in PoE Output Mode \\ if You Are Using a PoE Input Power Source.)
|Passive PoE Output | (5) 24V / 0.7A, 2-Pair (+4, 5; -7, 8) Passive PoE, eth0 to eth4
|Power Monitoring | (1) DC Terminal Block, Input Power \\ (1) RJ45, eth0, Input Power
|Supported Voltage Range | 26 to 16VDC
|Button | Reset
|LEDs:|<
|Wymiary | 188.6 x 177.1 x 49.8 mm
|Masa | 605 g
|Maksymalny pobór mocy | 7W (Nie wliczając PoE out)
|Sposoby zasilania | (1) Zaciski DC \\ lub \\ (1) RJ45 (eth0) \\ (Zabezpieczenie korygujące błędną polaryzację na złączu DC, \\ Zabezpieczenie diodowe na wszystkich wejściach zasilania)
|Zasilanie | Min. 24V / 0.3A (wyłączając PoE out)
|Wejście VDC | 24V, 3A
|Wejście PoE pasywnego | (1) 24V / 1.4A, 4-Pary (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8), PoE pasywne, eth0 \\ (Nie konfigurować na eth0 PoE out \\ jeśli jest w tym czasie używane jako PoE in)
|Wyjście PoE pasywne | (5) 24V / 0.7A, 2-Pary (+4, 5; -7, 8), PoE pasywne, od eth0 do eth4
|Monitoring zasilania | (1) Zaciski DC, napięcie wejściowe \\ (1) RJ45, eth0, napięcie wejściowe
|Obsługiwany zakres napięć | 16V - 26V DC
|Przyciski | Reset
|Wskaźniki LED:|<
At line 50 changed 11 lines
|eth0 to eth4 | Speed/Link/Activity, PoE
|eth5/SFP | Speed/Link/Activity
|Ports:|<
|Data Ports | (5) 10/100/1000 RJ45 Ports \\ (1) 1 Gbps SFP Port
|Processor | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
|System Memory | 256 MB DDR3-1600 RAM
|Code Storage | 256 MB NAND
|Certifications | CE, FCC, IC
|Pole Mount | Yes
|Operating Temperature | -20 to 65° C (-4 to 149° F)
|Operating Humidity | 10 to 90% Noncondensing
|eth0 do eth4 | Prędkość/Link/Aktywność, PoE
|eth5/SFP | Prędkość/Link/Aktywność
|Porty:|<
|Porty danych | (5) 10/100/1000 RJ45 \\ (1) 1 Gbps SFP
|Procesor | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
|Pamięć | 256 MB DDR3-1600 RAM
|Flash | 256 MB NAND
|Certyfikaty | CE, FCC, IC
|Możliwość montażu na maszcie | Yes
|Temperatura pracy | -20 do 65° C
|Wilgotność pracy | 10 do 90% (niekondensująca)
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 01-Dec-2015 13:38 3.252 kB kermit to previous
6 01-Dec-2015 13:38 3.252 kB kermit to previous | to last
5 01-Dec-2015 12:52 3.248 kB kermit to previous | to last
4 01-Dec-2015 12:49 3.248 kB kermit to previous | to last
3 01-Dec-2015 12:49 3.172 kB kermit to previous | to last
2 01-Dec-2015 12:18 0.184 kB kermit to previous | to last
1 01-Dec-2015 10:42 0.174 kB unknown to last
« This page (revision-7) was last changed on 01-gru-2015 13:38 by kermit